Ordna spontan after work

After work, AW, är en socialt sätt att umgås med sina kollegor på ett avslappnat sätt för att lära känna varandra mer. Ibland är det väldigt uppstyrt och fokus på att hinna med så många aktiviteter som det bara är möjligt. Genom att göra det avslappnat kan det bli en helt annan typ av stämning. Det kan räcka med och bara beställa pizza och ha något gott att dricka. Då kan alla delta i samtalet på sina egna villkor.

Vill man sedan utöva någon typ av aktivitet går det och göra mer spontana saker. Spela kubb kan vara en sådan sommartid. Det är lätt för alla att umgås och deltaga. Annars finns det många mindre lekar där man tävlar mot varandra. Ta inspiration online för och hitta idéer. Våga också fråga medarbetarna om tips. Kanske de som vill kan förbereda en lek eller två.

AW ska aldrig vara något tvång eftersom det är något man gör på sin fritid. Vill medarbetarna inte vara med ska det alltid accepteras utan tjat och skuldbörda. Istället för och fokusera på de som inte kommer att vara med och varför de inte ska vara med bör fokus ligga på de som kommer deltaga. En mysig eftermiddag eller kväll där man gör vad som faller en in. Det behöver inte heller vara ett tvång att man umgås med hela gruppen under hela kvällen, vill två olika grupper olika saker, gå åt varsitt håll istället. AW ska vara roligt för alla inblandade helt enkelt!