Hur transporterar de anställda sig?

Idag finns det många olika alternativ till att transportera sig själv oavsett om det är till och från jobbet eller mellan två kundbesök. Hur ett företag väljer att transportera sig vid behov kan idag ha större vikt än vad man kan tro. Är det inte motiverat med en egen bil eller att åka taxi mellan då det är kortare sträckor kan kunder reagera negativt. Ett bra alternativ de gångerna kan därför vara att köpa in lite elcyklar för de anställda och använda. Eftersom det finns en motor går det också bra att använda lite längre sträckor än en vanlig cykel.

En kul grej kan vara att på en konferens låta de anställda få prova olika modeller och sedan komma med sin åsikt gällande vilken modell de tycker passar in bäst på företaget. Skulle flera olika modeller vara populär går det och köpa någon av varje modell. Förutom att det är ett smidigt sätt och förflytta sig är det också ett bra alternativ för miljön.

Blir det väldigt långa sträckor, regnar ordentligt eller är riktigt kallt bör man ändå i första hand tänka på de anställdas välmående. Det kan vara tillfällen som motiverar att man verkligen får ta en taxi. Ingen ska behöva gå och känna obehag eller dra sig för de gånger man behöver förflytta sig då man är på jobbet. Arbeta istället utifrån att uppmuntra till de som verkligen vill komma igång och tycker det är bra med rejäla elcyklar istället.